Vraag een proefles aan

De proefrijles is geheel vrijblijvend en gratis, bij aankoop van een van onze pakketten.

Ervaring van de maand

Onwijs goeie rijschool , leerzame en leuke gezellige lessen , en in 1x geslaagd dankzij ro ! Hartstikke bedankt

Selena BoermanLees alle ervaringen

Algemene voorwaarden

De contractant gaat de cursus aan voor het gehele pakket en zal deze ook binnen de daarvoor bestemde termijn betalen volgens afspraak. Eventuele benodigde extra lessen zullen á contant aan de instructeur of instructrice worden voldaan. Daarvoor gelden de op dat moment vastgestelde prijzen. Als de contractant lessen over heeft zal deze na berekening van de gegeven lessen met de dan geldende losse prijzen van lessen, examens en leermiddelen, worden terugbetaald.

Afspraken van rijlessen kunnen alleen worden geannuleerd of verzet als dat minstens twee werkdagen vooraf wordt gemeld, anders worden deze lessen als gegeven beschouwd. Ook bij ziekte of het niet (tijdig) rijden van het openbaar vervoer.

De contractant gaat de overeenkomst aan voor het hele pakket. Bij tussentijdse beëindiging door de leerling zal geen restitutie van les en/of examengelden plaatsvinden. Wanneer een leerling langer dan drie maanden geen lessen volgt zonder opgaaf van een geldige reden vooraf, is het pakket verlopen en kan er geen aanspraak meer op het pakket worden gemaakt. Er zal dan ook geen restitutie van les en/of examengelden plaatsvinden.

Alle rijlessen worden bijgehouden in het aan u uitgereikte lesboekje, alsmede in de administratie
van de rijschool. Bij geschillen is de administratie van de rijschool doorslaggevend.

Examens kunnen alleen worden aangevraagd als de leerling de hele cursus bij deze rijschool heeft gevolg en alleen met toestemming van de instructeur of instructrice. Bij een eventueel geschil kan een tussentijdse toets worden afgelegd bij het CBR op kosten van de leerling. Door het afleggen van deze toets wordt de kans op slagen aanmerkelijk verhoogd. De rijschool zal de examen-aanvraag niet langer dan nodig ophouden,als de daarvoor benodigde bescheiden in ons bezit zijn. De examenaanvraag zal binnen twee weken bij het CBR ingediend zijn.

Klachten of ontevredenheid dienen direct gemeld te worden aan de rijschool.